Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) goed van start!

Onderaan de pagina vindt u de notulen 

Op 6 oktober is de MR weer gestart met de eerste vergadering. We komen dit jaar zes keer bij elkaar om samen te praten over de Pendinghe. De MR bestaat uit vier ouders: Driss Alioui (vader van Adam uit groep 6a en Yahya uit groep 4/5), Peter Schaap (vader van Isis uit groep 4/5 en Thomas uit de Rijmbijen), Aruna Ramlal (moeder van Shivani uit groep 6a en Radhika uit de Jungleboeken) en Rosita Karim (moeder van Yosra uit groep 6b en Aïcha uit groep 4). Namens de leerkrachten zitten juf Femke (van de Jungleboeken), meester Jesse (van groep 4) en juf Manon (van groep 7a) in de MR. We gaan de volgende vergadering een enquête voor alle ouders opstellen, die iedereen via de telefoon kan invullen. Op die manier weten we beter wat er leeft bij de ouders en kunnen we daarover met ouders in gesprek gaan en in de MR verder praten.  Jullie zien de enquête verschijnen!

                  

In de wet is geregeld dat iedere school een M.R. heeft. De M.R. bestaat uit 4 ouders en 3 personeelsleden. De leden zijn:

R.Karim Ouder

mr@pendinghe.o2g2.nl

P. Schaap Ouder

mr@pendinghe.o2g2.nl

D. Alioui Ouder

mr@pendinghe.o2g2.nl

A. Ramlal Ouder

mr@pendinghe.o2g2.nl

F. Schiere

(voorzitter)

Leerkracht

mr@pendinghe.o2g2.nl

M.Ruyg Leerkracht

mr@pendinghe.o2g2.nl

J. Klapwijk Leerkracht

mr@pendinghe.o2g2.nl

     

De M.R. heeft bij sommige aangelegenheden instemmingsrecht; bij andere adviesrecht. De taken van de M.R. zijn o.a:
* Overleg met de directie over de algemene gang van zaken op school en geven van advies over zaken die de school betreffen.
* Het bevorderen van openheid, inspraak en het tegengaan van discriminatie op school.
* Adviseren inzake het personeelsbeleid en de bestemming, in hoofdlijnen, van de financiële middelen.
Deze opsomming van taken is niet volledig. Ieder jaar maakt de secretaris een jaarverslag dat voor iedereen ter inzage ligt en dat op de ouderavond wordt toegelicht. De M.R. vergadert 6 à 10 keer per jaar met de directie, soms met een gemeentelijk ambtenaar erbij. Ouders en leerkrachten kunnen de M.R. vragen een bepaald onderwerp met de directie of gemeente te bespreken.

 

 

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies