Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) goed van start!

De medezeggenschapsraad van de Pendinghe bestaat uit vier ouders en drie leerkrachten. In de MR spreken we over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Zo kijken we hoe we nog beter samen kunnen werken met ouders, spreken we over bijvoorbeeld de problemen rondom de parkeerplaats en kijken we wat er verder leeft onder de ouders. De MR-ouders zijn te herkennen aan een groen t-shirt. Zij zullen ook andere ouders vragen om hun mening. Wat vinden jullie goed gaan op de Pendinghe en wat zou je nog graag verbeterd zien? Heb je ideeën of vragen, dan kan je hen altijd aanspreken. De MR ouders zijn: Peter, Driss, Roos en Kawita. De leerkrachten in de MR zijn juf Carla, juf Britte en juf Manon. 

                  

In de wet is geregeld dat iedere school een M.R. heeft. De M.R. bestaat uit 4 ouders en 3 personeelsleden. De leden zijn:

R. Karim Ouder

mr@pendinghe.o2g2.nl

P. Schaap Ouder

mr@pendinghe.o2g2.nl

D. Alioui Ouder

mr@pendinghe.o2g2.nl

A. Ramlal Ouder

mr@pendinghe.o2g2.nl

M. Jellinek

(voorzitter)

Leerkracht

mr@pendinghe.o2g2.nl

F. Schiere Leerkracht

mr@pendinghe.o2g2.nl

J. Klapwijk Leerkracht

mr@pendinghe.o2g2.nl

     

De M.R. heeft bij sommige aangelegenheden instemmingsrecht; bij andere adviesrecht. De taken van de M.R. zijn o.a:
* Overleg met de directie over de algemene gang van zaken op school en geven van advies over zaken die de school betreffen.
* Het bevorderen van openheid, inspraak en het tegengaan van discriminatie op school.
* Adviseren inzake het personeelsbeleid en de bestemming, in hoofdlijnen, van de financiële middelen.
Deze opsomming van taken is niet volledig. Ieder jaar maakt de secretaris een jaarverslag dat voor iedereen ter inzage ligt en dat op de ouderavond wordt toegelicht. De M.R. vergadert 6 à 10 keer per jaar met de directie, soms met een gemeentelijk ambtenaar erbij. Ouders en leerkrachten kunnen de M.R. vragen een bepaald onderwerp met de directie of gemeente te bespreken.

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies