Bewegen

Samen bewegen op de Pendinghe

Op de Pendinghe vinden we het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten door samen te bewegen plezier maken en gezond zijn en blijven. Dit doen we door op verschillende manieren hier aandacht aan te besteden.

 

Twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen gymnastiek van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kinderen leren sporten en bewegen in de les. Om kinderen zo optimaal mogelijk te laten sporten en bewegen moeten ze de volgende onderdelen leren per groep:

 

Groep 3&4

 

 • Omgaan met anderen
 • Fijne motoriek
 • Motorische vaardigheden
 •  

Groep 5&6

 

 • Samen werken
 • Winst en verlies
 • Motorische vaardigheden
 •  

Groep 7&8

 

 • Spelinzicht
 • Zelfstandigheid
 • Motorische vaardigheid

 

De kinderen krijgen een zo groot mogelijk sportaanbod. Hierbij kan gedacht worden aan: atletiek, spel, turnen, bewegen op muziek, vechtspelen en nieuwe trends zoals  freerunning, skateboarden, survival etc. Op deze manier ervaren ze alle sporten en kunnen ze in alle sporten meedoen. Bij het meedoen van deze sporten is het dus belangrijk dat ze de bovenstaande vaardigheden beheersen.

Uiteindelijk willen we dat kinderen naast het sporten op school ook buiten school gaan sporten. We doen ons best dat de kinderen allemaal hun eigen/favoriete sport ontdekken en daarin kunnen profileren.

Naast de lessen van de vakleerkracht worden er ook clinics georganiseerd waardoor kinderen in contact komen met een vereniging uit de buurt. Op die manier wordt er een stap gemaakt om aansluiting te krijgen bij een sportvereniging.

 

Kleutergym door een vakleerkracht

De kleuters hebben elke dag gymnastiek. Eén keer per week krijgen ze les van een vakleerkracht. Tijdens deze les worden alle grondvormen van bewegen aangeboden door een vakleerkracht.

 

Ochtendgymnastiek

Elke woensdagochtend starten de leerkrachten, ouders en leerlingen van de Pendinghe op het plein met ochtendgymnastiek. Tijdens de ochtendgymnastiek wordt er gezamenlijk een pleinspel gespeeld, een dansje aangeleerd of wordt er een andere bewegingsvorm aangeboden. Door één keer per week gezamenlijk op het plein te starten is iedereen klaar om de dag fit te beginnen en wordt er door kinderen van alle leeftijden samen bewogen.

 

Pleinspelen

In de pauzes worden de kinderen gestimuleerd pleinspelen te doen. Per week wordt het ‘spel van de week’ geïntroduceerd en op verschillende momenten in de week begeleid door leerkrachten en stagiaires. Dit zorgt voor gericht bewegen, samen plezier maken en het aanleren van spelletjes die ook in de eigen buurt gespeeld kunnen worden. Naast de pleinspelen is er allerlei materiaal voor de kinderen aanwezig, waarmee ze verschillende sporten en spellen kunnen beoefenen.

 

Bslim

Bslim is een sportief leefstijlprogramma en is actief in de SPT-wijk (Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk). Bslim organiseert gratis, laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd van groep 1 tot en met groep 8. Vakleerkrachten Bart en Floor zijn ook aanwezig bij deze verschillende activiteiten. Welke activiteiten er worden georganiseerd is hieronder te vinden.

 

 

 

 

 

 

Alle activiteiten zijn er elke schoolweek, dus niet in de schoolvakanties. Daarnaast worden er zo nu en dan extra activiteiten georganiseerd waar kinderen zich voor op kunnen geven, denk hierbij aan een voetbaltoernooi of dans-clinics.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies