Plusgroep

Op de Pendinghe werkt groep 1 t/m 8 met een plusklas. De kinderen uit de plusklas hebben één keer per week een moment met de plusleerkracht. Daarnaast hebben de kinderen de mogelijkheid om met het pluswerk in de klas te werken.
 

Wat is nou precies een plusklas en hoe kom je in een plusklas terecht?
Als de groepsleerkracht aan de hand van de screening kan aantonen dat een leerling voldoet aan de voorwaarden voor deelname, brengt de leerkracht deze leerling in bij de intern begeleider. Ook wanneer er twijfel bestaat wordt er overleg gevoerd. Dit gebeurt tijdens de leerlingbespreking. De leerkracht en intern begeleider beslissen samen met de ouders en zo mogelijk ook het kind of de leerling kan gaan deelnemen aan de plusklas. Naast de didactische doelen zal er in de plusklas veel aandacht zijn voor: leren leren, leren denken en leren voor de rest van je leven. De pluskinderen zullen op het rapport een aantekening krijgen over de behaalde individuele doelen.
 

Wat we willen bereiken met de plusklas?
• vergroten van de motivatie van de leerling
• welbevinden van de leerling en het plezier op school vergroten
• tot uiting laten komen van de intellectuele capaciteiten
• kunnen toepassen van leerstrategieën (leren leren, plannen en organiseren)
• leren omgaan met moeilijke taken die niet meteen goed gaan
• aanspreken op creatief denken
• leren gebruiken van een mindmap
• hoger leerrendement/ resultaat
• Waarom een plusklas
• mogelijkheid tot het bieden van uitdaging
• ruimte voor persoonlijke begeleiding en ontwikkeling
• regelmatige omgang met ontwikkelingsgelijken
• Aanbod binnen de plusklas
• uitdagende spellen ter bevordering van het creatief en inzichtelijke denken
• verrijkingsstof op verschillende gebieden, geen stof uit hogere leerjaren
• werken aan doelen en vaardigheden (cognitief, sociaal en emotioneel)
• aandacht voor individuele leerling behoeften
• eisen stellen op basis van doelen en ( didactische, sociale en emotionele) vaardigheden
 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies