Ouderraad

De O.R. bestaat op dit moment uit 3 ouders en 4 personeelsleden:

Y.Bottinga (voorzitter) ouder
C. Hoekzema ouder
E. Ritsema ouder
M. Ruyg leerkracht
J. Klinkhamer onderwijsassistent
S. Lawson brugfunctionaris
B. Balk onderwijsassistente

 

De verkiezing van nieuwe leden vindt jaarlijks plaats.

De belangrijkste taken van de O.R. zijn o.a.:
* Het bevorderen van de participatie van ouders bij schoolse activiteiten.
* Het zelf organiseren van activiteiten in en rond de school.

Deze activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdragen: voorbeelden zijn onder meer het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de sportdag.
Op de jaarlijkse ouderavond wordt verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar en wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen.
Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere ouder bericht over de betaling van de ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Ouders met een uitkering kunnen tegemoetkoming in de kosten van de Sociale Dienst ontvangen.
de bijdrage moet worden gestort op: Rek.nr. 3842445 t.n.v. ouderraad obs De Pendinghe, Groningen.
De O.R. vergadert 6 à 10 keer per jaar met  directie en leerkrachten.
Ouders zijn vrij de O.R. te benaderen als bijvoorbeeld problemen zijn over de ouderparticipatie of als men bepaalde suggesties voor activiteiten heeft. De personeelsleden zijn adviserende leden, ze maken officieel geen deel uit van de ouderraad.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies