Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Schakelgroep

Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang bieden voorschoolse educatie aan. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 en 3 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Kleuters met een taalachterstand krijgen dan een aantal dagdelen per week extra begeleiding. Ze leren al spelend beter de taal.
Op de Pendinghe is een schakelgroep aanwezig. In deze groep krijgen de leerlingen 1 schooljaar lang intensief taalonderwijs in een kleine groep. Dit kan tijdens de normale schooltijden of tijdens extra lesuren (verlengde schooldag).

Er zijn diverse programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Samen met de voorschoolse instanties, SKSG de Regenboog, PSZ Ienemini werken wij met de methode Piramide.
Op het gezamenlijk plein worden regelmatig gezamenlijke activiteiten, aansluitend bij de thema’s van Piramide, ondernomen. Op het plein zijn verschillende hoeken aanwezig (bouwhoek, leeshoek, themahoek etc) waar peuters en kleuters samen kunnen spelen en leren.

Informatie ochtend
Op dinsdag 26 augustus werd er door de leerkrachten van de groepen 1 en 2 een informatie ochtend gehouden. Veel ouders kwamen langs om te luisteren en te zien wat kleuters onder schooltijden doen. Het onderwerp was met name: “hoe ziet een dag er uit en wat leren de kinderen spelenderwijs in de groepen 1 en 2?”
Om de ouders een beeld te geven wat kinderen zoal doen was er een filmpje waarin kinderen in hoeken spelen en van elkaar leren. Er werd informatie gegeven over de schakelgroep en het thuisprogramma “VVE thuis”.
Een paar foto’s van deze bijeenkomst treft u aan op het besloten gedeelte van het fotoboek op de website.