Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die zich actief voor de school inzet. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders op onze school en heeft een signalerende functie voor allerlei zaken die op school spelen.

De belangrijkste functie van de OR is de ondersteuning van het team (de leerkrachten en de directie) bij de organisatie van bijzondere activiteiten voor de kinderen op onze school. Veelal voert de ouderraad de werkzaamheden zelf uit, maar ook andere ouders worden actief betrokken bij activiteiten op school.

De ouderraad verzorgt (deels samen met het team) o.a.

  • het sinterklaasfeest
  • kerstviering
  • laatste schooldag
  • disco
  • paasviering
  • schoolreizen voor groep 1 – 7 / schoolkamp groep 8
  • sportactiviteiten
  • schoolfotograaf
  • afscheid groep 8.

 

Daarnaast vergadert de ouderraad minimaal 6 keer per jaar en wordt er informatie uitgewisseld met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) over de actuele gang van zaken op school.