Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Onze school

De Pendinghe

De Pendinghe is een openbare basisschool voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. De school telt ongeveer 230 leerlingen. Wij staan open voor alle leerlingen.

Het onderwijs op De Pendinghe wordt niet gestuurd door een bepaalde godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing, maar de verschillende zienswijzen worden met de kinderen besproken. Zo leren kinderen dat allerlei aspecten van de samenleving op verschillende manieren bekeken kunnen worden.

Ons doel is dat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Zij zijn in staat al hun mogelijkheden te benutten, om later een geheel eigen plaats in een democratische samenleving te kunnen innemen.