Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Waar de school voor staat

“Niet apart, maar samen” is een lijfspreuk die past bij De Pendinghe.
Begrip voor elkaar, onderlinge tolerantie, inzicht in elkaars denkwijze, daaraan werken wij principieel. De Pendinghe probeert een onderwijsleersituatie te scheppen, die het mogelijk maakt alle kinderen optimale kansen te geven. We werken daartoe aan de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van onze leerlingen.
In samenwerking met de ouders willen wij een bijdrage leveren aan het goed functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. We vragen u als ouders om samen met ons de omstandigheden te creëren waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Onze leermiddelen zijn zodanig gekozen en de organisatie is zodanig van opzet dat de continuïteit van deze ontwikkeling gewaarborgd wordt.