Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Bijzondere projecten

 

Aanbod plus-leerlingen


Aanbod techniek vanaf 2014-2015 in  samenwerking met BETA punt Noord


O2G2 hoogbegaafdengroep


Met woorden in de weer

 

Nederlands tweede taal (NT2)

 klik hier voor meer informatie


Vreedzame school

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil  een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. 

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. 

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.